Szihalmi Tanulmányi Alaprendszer

Munkatársaink

Általános Iskola

Pásztor Gabriella – intézményvezető, háztartástanökonómia-életvitel szakos tanár
Ragány András – intézményvezető-helyettes, földrajz-testnevelés szakos tanár
Bukta Edina
– angol szakos tanár, 6. o. osztályfőnök
Bukta Ferencné
– tanító, 1. o. osztályfőnök
Farkas Beatrix
– matematika szakos tanár
Göncziné Szánthó Enikő
– rajz-ének-zene szakos tanár
Kedvesné Újvári Anita
– angol szakos tanár, 7. o. osztályfőnök
Kormos Melinda
– tanító
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia
– tanító, 3. o. osztályfőnök
Lódiné Farkas Zsuzsanna
– tanító
Pajor Péter
– testnevelés szakos tanár, 5. o. osztályfőnök
Poczok Tímea
– magyar szakos tanár
Richter Csaba
– történelem szakos tanár
Tóth-Gyurkó Kitti – magyar-történelem szakos tanár (jelenleg GYED-en lévő)
Tóthné Nagy Ágnes
– tanító, 2. o. osztályfőnök
Varga-Pázmándi Eliza
– angol, biológia, informatika és matematika szakos tanár
Veresné Bernát Csilla
– tanító, fejlesztőpedagógus, 4. o. osztályfőnök
Zelei Rajmund
– biológia, természetismeret és technika szakos tanár, 8. o. osztályfőnök
Nagyné Pető Zsuzsanna
– hittan szakos tanár (óraadó)
Vaskó-Vasasné Dózsa Olga
– kémia szakos tanár (óraadó)
Bodáné Sári Georgina
– pedagógiai asszisztens

Alapfokú Művészeti Iskola

Kerekes József – AMI intézményegység-vezető, trombitatanár
Göncziné Szánthó Enikő – zeneelmélet tanár
Kerekes Eszter
– furulya, oboa, klarinét és szaxofontanár
Kovács Henrik
– furulya, trombita, vadászkürt, tenor- és baritonkürt, harsona és tubatanár, karnagy
Vincze László
– furulya, trombita, tenor- és baritonkürt és harsonatanár
Bodnár Angéla
– fuvolatanár (óraadó)
Ferencz Gábor Péter
– zongoratanár (óraadó)
Gonda László
– szintetizátortanár (óraadó)
Suhaj Zoltán
– néptánctanár (óraadó)

Technikai dolgozók

Bíró Kinga – iskolatitkár
Kiss Lászlóné – takarítónő
Osztolyka Imréné – takarítónő
Ócsainé Kovács Krisztina – takarítónő
Csanálosi Sándor – karbantartó
Deákné Kiss Evelin – portás

Scroll to Top