Igazgatói köszöntő

,,A vezetéshez nemcsak ész, hanem szív is kell. Csak akkor hallgatnak Rád az emberek, ha érzik, hogy szereted őket. Ha örömük van, velük örvendezel, ha bánat éri őket, velük szomorkodol, s ha bajba jutnak, segítesz rajtuk.”

A 2018/2019-es tanévtől én kaptam a megtisztelő feladatot, hogy a Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkáját irányíthatom. Minden lehetőséget igyekszem megragadni, hogy kifejezzem azt a mérhetetlen szeretetet, amit ez alatt a pár hét alatt kaptam a gyerekektől, a kollegáktól, a szülőktől és a falu minden közösségétől, akivel kapcsolatba kerültem eddig. Egy csodálatos közösség tagja lehetek, ahol közös gondolkodással, együtt építve alakítjuk az iskola jövőjét. A tantestületben rendkívül értékes munka folyik. Kiváló szakmai felkészültséggel, mindenki igyekszik a legtöbbet tenni a gyerekekért, irányultságához igazítva. Mi sem példázza jobban, mint ahogy a minap délutánján végigmenvén az iskolában, a sportpályán fociztak a gyerekek, egyik teremben a kicsik szépen tanultak, a másikból zene szólt, az aulában tánclépéseket gyakoroltak, a titkárságon csodálatos meghívók készültek az SZMK-nak, a folyosón pedig az újonnan alakult énekkarunk éneke szállt szívhez szólóan és csalt könnyeket a szemünkbe. E mögött sok-sok munkát és egy rendkívül értékes és fantasztikus csapatot látok. Bár az iskola irányításáért a vezető a felelős, de a csapatmunka és az együtt gondolkodás elengedhetetlen. A jó csapatszellem záloga a minőségi munkának. Minden kolléga nyitott, innovatív, kreatív, minden feltétele adott a minőségi munkának. Az a célom, hogy az intézményben magas színvonalú nevelő-oktató munka mellett, minden gyermek és pedagógus megtalálja a helyét, és azt a területet, ahol leginkább tud érvényesülni. Szeretném, ha az iskola minden résztvevője, gyermek, szülő, pedagógus jól érezné itt magát.

   Nagy szívvel és lelkesedéssel, rengeteg ötlettel és nagy tervekkel érkeztem ide. A szihalmi iskolában, a szihalmi gyerekekben olyan potenciált látok, amivel kevesen rendelkeznek. Nyitottak a lehetőségekre, amivel pótolhatatlan értékeket visznek magukkal az életbe. Igyekszünk minden területen lehetőséget teremteni fejlesztésükre. Intézményünk sajátos arculattal rendelkezik. A környező településeken is ismerik színvonalas tevékenységünket. Továbbra is törekszünk olyan vonzó kép megteremtésére, hogy a szülők szívesen bízzák gondjainkra gyermekeiket. A megkezdett feladatokon túl új tevékenységi formákkal kiegészítve igyekszünk közelebb hozni az intézményben folyó munkát a szülőkhöz, a nagyobb közösséghez, a falu lakóihoz. Ahogy egy falu életében meghatározó szerepű az iskola, ugyanúgy meghatározó az iskola életében is a falu közösségeinek, vezetésének közös gondolkodása. Bízom benne, hogy sikerül remek kapcsolatot kialakítani külső partnereinkkel, és egymásra építve a gyermekek érdekében hatékony munkát végezni.

   Fontosnak tartom a nyitottságot a gyermekek, a szülők, a tantestület, a faluvezetés, a külső partnerek felé. A konstruktív együttműködés, a sikeres munka záloga. Szeretném, ha a szülők partnert látnának az iskolában. Közös célunk, hogy gyermekeink boldog felnőttként megállják helyüket az életben.

Pásztor Gabriella

intézményvezető

Scroll to Top